Parandalim dhe kujdes për Syrin e Thatë (Video)

Në VIDEO jepen informacione mbi përbërjen e lotit dhe faktorët që ndikojnë tek Syri i Thatë: ndryshime hormonale, përdorim i kompjuterit, abuzim me lentet me kontakt, operim me laser ose përdorim i ilaçeve.

Matja e shikimit tek GENOVA OPTOMED (Video)

Kjo VIDEO e shkurtër shpjegon qartë procedurat e matjes së shikimit dhe ndarjen mes lodhjes dhe pjesës që korrigjohet me syze. Shpjegohet analiza e strukturave të palëvizshme, shtresës së lotit, siperfaqes së kornesë (parametrat për lente me kontakt) dhe shikimit binokular.

Korrigjim Optik Funksional afatgjatë

Optika Genova është specializuar për Korrigjim Optik Funksional afatgjatë. Tek ne nuk bëhen operime. Për probleme të shëndetit këshillojmë spitale apo klinika të tjera të profilizuara për sëmundje apo kirurgji të syrit. Ne jemi qendra e parë e Mirëqenies së Shikimit në rajon ku bëhet vlerësimi i aftësisë për të përballuar ngarkesën dhe mënyrën si […]