Korrigjim Optik Funksional afatgjatë

SHERBIME Large

Optika Genova është specializuar për Korrigjim Optik Funksional afatgjatë. Tek ne nuk bëhen operime. Për probleme të shëndetit këshillojmë spitale apo klinika të tjera të profilizuara për sëmundje apo kirurgji të syrit.

Ne jemi qendra e parë e Mirëqenies së Shikimit në rajon ku bëhet vlerësimi i aftësisë për të përballuar ngarkesën dhe mënyrën si përshtatet shikimi me punën, leximin ose studimin në jetën e përditshme. Vlerësohen ndryshimet qe do ketë shikimi me korrigjimin e ri në krahasim me pamjen me syzet e vjetra apo me shikimin pa syze. Përcaktohen lentet optike me material dhe filtra më të përshtatshëm në bazë të skeletit të zgjedhur dhe recetës ku tregohet korrigjimi i hipermetropisë, miopisë, astigmatizmit ose presbiopisë.