Shikimi dinamik funksional (Video & Audio)

VIDEO shpjegon me pamje dhe me zë, strukturat statike dhe proceset automatike që marrin pjesë në shikim: përshtatja me dritën, koordinimi i lëvizjes së syve dhe fokusimi duke përshtatur fuqinë e kristalinit (akomodimi).