Trajnime dhe Çertifikime për Lentet Multifokale

7 Trajnime certifikime Large

Si pjesë e projektit GENOVA OPTOMED kemi bashkëpunuar prej 27 vitesh me Prodhuesit e lenteve progresive, Universitete dhe Shoqata Profesionale për informimin e mjekëve okulistë, përgatitjen teknike të optikëve dhe trajnimin profesional të optometristëve mbi lentet progresive.

Tek Multifokus Genova kemi marrë çertifikimin si Ekspertë për Lentet Progresive

  • Në vitin 2000 nga Varilux University në Paris
  • Në vitin 2001 nga Hoya Lens në Itali
  • Në vitin 2019 ngaTokai Optical në Japoni.

Marrveshja që bëme gjatë vizitës në Tokyo në 2019 na krijoi mundësinë të personalizojmë lentet progresive duke na dhënë akses në linjën e prodhimit. Nuk dërgojmë vetëm recetën me numurat për larg dhe afër por transmetojme me një aplikacion të gjithë parametrat që kemi marrë në dy sallat e kontrollit lidhur me fokusimin, koordinimin dhe pozicjonet e përdorimit.